diensten: zondag 11u en 18u
adres: Van der Kaaijstraat 60, Alkmaar kaart
telefoon: 0624240049 (J.L. Siskens)
e-mail: info@dedeuralkmaar.nl

Over onze kerk

Evangeliegemeente De Deur is een jonge christelijke kerk voor Alkmaar en omgeving.

Jan-Loek en TalinaIn februari 2014 is de kerk gestart door Jan-Loek en Talina Siskens. Zij zijn daarvoor betrokken geweest bij Evangeliegemeente De Deur in Delft. De visie van De Deur Delft is om uit te breiden naar andere steden. Vandaar is het verlangen ontstaan om een nieuwe kerk in Alkmaar te starten. Inmiddels is de kerk in Alkmaar uitgegroeid tot een kleine groep enthousiaste gelovigen.

In 2018 is vanuit Delft wederom een echtpaar uitgestuurd. Dit maal om een kerk in Almere Buiten te starten.

De Deur Alkmaar staat niet alleen, maar is een kerk van Christian Fellowship Ministries (CFM). Dit is een samenwerkingsverband van meer dan 2600 kerken in 150 verschillende landen. In Nederland zijn er ruim 60 kerken bij CFM aangesloten.

Neem contact met ons op, als je meer vragen hebt.

Wat geloven wij in onze kerk?

 • Wij geloven in de levende God.
 • God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind.
 • God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
 • Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.
 • Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.
 • Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeerd en zijn volledige geloof in Jezus Christus plaatst, eeuwig leven ontvangt.
 • Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.
 • Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden
  De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling. Ieder die alleen in Jezus Christus gelooft en zich laat dopen zal behouden zijn.
 • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.