diensten: zondag 11u en 18u
adres: Van der Kaaijstraat 60, Alkmaar kaart
telefoon: 0624240049 (J.L. Siskens)
e-mail: info@dedeuralkmaar.nl

God bewijst zichzelf door genezing

2014-01-04 13.59.08Op zaterdag 4 januari sprak ik samen met Evangelist Edwin Jonkhout een vrouw in een scootmobiel. We kwamen haar tegen in het centrum van Alkmaar. Zij had problemen met haar longen, waardoor zij snel buiten adem raakte. Meer dan een paar stappen lopen lukte haar niet.

Wij spraken met haar over het geloof en dat God graag mensen wil genezen. Evangelist Jonkhout bad met haar. Om te zien of er wat veranderd was gingen zij een stukje lopen. Zij liep zonder problemen een rondje rond haar scootmobiel en raakte niet buiten adem. God had haar duidelijk aangeraakt.

Waarom geneest God mensen zoals deze mevrouw? Ten eerste doet Hij dat omdat Hij van mensen houdt. De bijbel zegt bijvoorbeeld in Mattheüs 20:34 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen er twee blinden aan de kant van de weg zaten.

Mat 20:30-34 NBG51
En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David! En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David!  En Jezus stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?

Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geopend worden.  Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem.

De andere reden waarom God mensen geneest is omdat Hij zichzelf wil bewijzen aan ons. Geloven is niet makkelijk als we niets van God merken in ons leven. Maar als God een wonder van genezing doet in ons leven of in het leven van iemand die wij goed kennen is het moeilijk om te ontkennen dat Hij bestaat. Hebreeuwen 2:4 laat zien dat God de woorden die gesproken worden in zijn kerk bevestigd met wonderen en tekenen. Dit is ook de boodschap die Jezus geeft vlak voordat hij naar de hemel gaat waar Hij in Marcus 16:8 zegt dat zijn volgelingen op zieken de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Mar 16:17-18 NBG51
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Daarom werd deze vrouw op deze zaterdagmiddag aangeraakt door God. En God wil zichzelf bewijzen aan iedereen die Hem vraagt.

Mat 7:7-8 NBG51
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.