diensten: zondag 11u en 18u
adres: Van der Kaaijstraat 60, Alkmaar kaart
telefoon: 0624240049 (J.L. Siskens)
e-mail: info@dedeuralkmaar.nl

Geloof in Jezus

Evangeliegemeente De Deur is een christelijke kerk. Voor ons betekent dit dat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en de bijbel het woord van God is. De bijbel beschrijft God als de schepper van het heelal, maar ook als een persoonlijke God. Een God die we kunnen leren kennen en die ons ook graag wil leren kennen. Een liefdevolle God die onze Vader wil zijn.

Wij geloven dat zo’n persoonlijke relatie met God alleen mogelijk is door Jezus Christus. De bijbel noemt Hem de Zoon van God en stelt Hem aan God gelijk. Hij liep tweeduizend jaar geleden op aarde rond en leefde toen als een voorbeeld voor ons, maar Hij was meer dan dat. Hij deed vele wonderen. Hij genas vele zieken die mensen bij Hem brachten.

Offer

Toch haatten de mensen Hem en werd Hij gekruisigd. Hij had er voor kunnen kiezen om dit niet toe te staan, maar de kruisiging van Jezus is juist een offer van God geworden voor alle mensen. Hiermee betaalde God de prijs voor de fouten in onze levens, omdat wij zelf niet in staat zijn om hiervoor de prijs te betalen. Hiermee kan God zowel een rechtvaardig als een genadig God zijn.

Nieuw leven

Vanwege dit offer kunnen wij God vragen om deze genade en God wil ons dan ook graag onze fouten vergeven. De bijbel noemt dit bekering. Hij kan ons dan een nieuw leven geven. Het beeld en bewijs hiervan is Jezus die drie dagen na zijn kruisiging opstond uit de dood. Een nieuw leven waarin de relatie tussen ons en God hersteld is. Een relatie die normaal niet mogelijk is vanwege de zonden in onze levens.

Zo’n relatie starten is mogelijk door het offer van God, maar het is natuurlijk ook belangrijk om zo’n relatie verder uit te bouwen. Dit kan door het lezen van de bijbel, bidden tot God en het bezoeken van een kerk waar het Woord van God (de bijbel) wordt gepreekt. God kan op die manier tot mensen spreken en gebeden werkelijk beantwoorden. Wil je dit ook ervaren, kom dan eens lang op onze kerkdiensten.